මගීන් 71 ක් සමඟ රුසියානු ගුවන් යානයට සිදුවූ දේ
සයුරෙන් එතෙර

මගීන් 71 ක් සමඟ රුසියානු ගුවන් යානයට සිදුවූ දේ

February 11, 2018   07:44 pmරුසියානු ගුවන් සමාගමකට අයත් ගුවන් යානයක් ගුවන් ගතවී සුළු මොහොතකට පසු කඩා වැටී තිබේ

මගීන් 71 දෙනෙකු හා කාර්ය මණ්ඩලය සමඟ රුසියානු ගුවන් යානයක් මොස්කව් නගරයට කිලෝමීටර 80 ක් පමණ දුරින් පිහිටි අර්ගුනොව් ගඟ අසලදී රේඩාර් තිරයෙන් අතුදන්වී කඩා වැටී ඇති බව  විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේය.