රුසියානු ක්‍රීඩකයින්ගේ ඔලිම්පික් තරඟ තහනමට එරෙහි අභියාචනය ඉවතට

රුසියානු ක්‍රීඩකයින්ගේ ඔලිම්පික් තරඟ තහනමට එරෙහි අභියාචනය ඉවතට

February 9, 2018   10:21 amරුසියානු ක්‍රීඩකයින් සහ පුහුණුකරුවන් 47 දෙනෙකුට පනවා තිබූ ඔලිම්පික් තරඟ තහනමට  එරෙහිව ඉදිරිපත් කළ අභියාචනය ක්‍රීඩා බේරුම් කරන අධිකරණය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.

දකුණු කොරියාවේ පියොංචෑන්ග් හිදී අද ආරම්භවිමට නියමිත ශිත සෘතු ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙලට පැය කිහිපයකට පෙර අදාල තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

තම කණ්ඩායම ඔලිම්පික් තරඟාවලිය සඳහා සහභාගීවිම වැළැක්විමට අන්තර්ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව ගෙන ඇති තීරණය වැරදි සහගත බව පවසමින් අදාළ අභියාචනය ඉදිරිපත් කර තිබිණි.

රජයේ අනුග්‍රහයෙන් තහනම් උත්තේජක භාවිත කළ බවට චෝදනා කරමින් රුසියානු ක්‍රීඩකයින් විශාල පිරිසකට තරඟ තහනම් පනවා තිබේ.

කෙසේවුවද ක්‍රීඩකයින් 169 දෙනෙකු ස්වාධින ක්‍රීඩකයින් ලෙස ශිත සෘතු ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙලට සහභාගී වන බව වාර්තා වේ.