ඇඟිලි සලකුණු යන්ත්‍රය නිසා ජපුර රෝහලේ පටන් ගත්ත හෙද වර්ජනය අවසන්

ඇඟිලි සලකුණු යන්ත්‍රය නිසා ජපුර රෝහලේ පටන් ගත්ත හෙද වර්ජනය අවසන්

January 12, 2018   04:34 pmශ්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහලේ දින 10 ක් ක්‍රියාත්මක වූ හෙද වර්ජනය අද (12) පෙරවරුවේ රෝහල් බලධාරින් සහ වෘත්තීය සමිති අතර පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව අත්හිටුවා තිබේ. 

දෛනික රාජකාරියට වාර්තා කිරීමේ දී ඇඟීලි සලකුණු ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීමට විරෝධය පළ කරමින් මෙම වර්ජනය ආරම්භ කෙරිණි.

රෝහල් බලධාරීන් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ ඇඟිලි සලකුණු ක්‍රමය රජය මඟින් හදුන්වාදෙන ක්‍රමයක් නිසා එය නැවැත්වීමේ අයිතියක් තමන්ට නොමැති බවයි.

අද (12) පෙරවරුවේ රෝහල් බලධාරින් සහ හෙද සංගම් අතර පැවති සාකච්ඡාවේදී ඇඟීලි සලකුණු ක්‍රමයේ ඇති ගැටලු විසඳන තෙක් සාමාන්‍ය පරිදි ලේඛණවල අත්සන් කිරීමට අවස්ථාව සලසාදී තිබේ. 

එමෙන්ම, ප්‍රායෝගික ගැටලූ සම්බන්ධයෙන් වන සාකච්ඡා, අමාත්‍යාංශ කමිටුවක් මගින් සිදුකිරීමට ද තීරණය වී තිබේ.

මෙම එකඟතාව ලිඛිතව ලබාදීමෙන් අනතුරුව වර්ජනය අත්හිටුවීමට තීරණය කර තිබේ