ප්‍රභල භූමිකම්පා  2 ක්
සයුරෙන් එතෙර

ප්‍රභල භූමිකම්පා 2 ක්

January 12, 2018   11:04 amභූමිකම්පාවක් සිදුව ඇති බව වාර්තා වේ.

අද උදෑසන මියන්මාරයේ රංගුන් ප්‍රදේශයට කිලෝමීටර් 186 ක් දුරින් රිච්ටර් පරිමානයේ 6.00 ක මෙම භූමිකම්පාව සිදුව තිබේ.

භූමිකම්පාවෙන් ගොඩනැගිලි පුපුරාගොස් ඇති අතර භූමිකම්පාවෙන් සිදුවූ හානිය තවමත් තක්සේරුකර නැත.

මේ අතර ඉරානයේ දකුණු ප්‍රදේශයේ කර්මා නගරයේ රිච්ටර් පරිමානයේ 5.1 ක භූමිකම්පාවක් සිදුව තිබේ.

පසුගිය නොවැම්බර් 12 වන දින ඉරානයේ සිදුවූ රිච්ටර් පරිමානයේ 7.3 ක භූකම්පනයෙන් පුද්ගලයින් 600 ක් මියගොස් දසදහසක ප්‍රමාණයක් තුවාල ලැබීය.