වැඩ වර්ජනය නොතකා උඩරට මැණිකේ කොළඹ එයි

වැඩ වර්ජනය නොතකා උඩරට මැණිකේ කොළඹ එයි

December 7, 2017   12:04 pmවැටුප් විෂමතා ඇතුළු ඉල්ලිම් ගණනාවක් මුල්කර ගනිමින් දුම්රිය රියදුරන් විසින් ආරම්භ කර ඇති වැඩ වර්ජනය නොතකා බදුල්ලේ සිට කොළඹ දක්වා අද (07) උදෑසන 6.00 ට බදුල්ලෙන් ගමන් ආරම්භ කළ උඩරට මැණිකේ දුම්රිය කොළඹ දක්වා ධාවනය කර තිබේ.

දුම්රිය රියදුරු වර්ජනය හේතුවෙන් අද (07) උඩරට මැණිකේ දුම්රියට එතරම් මගීන් සංඛ්‍යාවක් ගමන් නොකළ අතර අද  දිනයේ උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ වෙනන් කිසිදු දුම්රියක් ධාවනය නොවන බව හැටන් දුම්රිය ස්ථානයේ නිළධාරියෙකු අද දෙරණ වාර්තාකරු සමඟ පවසා තිබේ.