උප පොලිස් පරීක්ෂකවරුන්ට උසස්වීම්

උප පොලිස් පරීක්ෂකවරුන්ට උසස්වීම්

December 7, 2017   09:41 amපොලිස් සේවයේ විශාල අර්බුදයක් බවට පත්වෙමින් තිබූ උප පොලිස් පරීක්ෂක සේවයේ  උසස්වීම් ලබාදීමේ ක්‍රමවේදය විධිමත් හා කඩිනම් කිරීමට නීතිය සාමය හා දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යංශය  පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව උප පොලිස් පරීක්ෂක සේවයේ  කටයුතු කරන නිලධාරීන් 3029 දෙනෙකුට  පොලිස් පරීක්ෂකවරුන් ලෙස උසස්වීම් ලබාදීමට නියමිතය.

ඊට අමතරව උප පොලිස් පරීක්ෂක සේවයේ වසර 08ක සේවා කාලය සම්පූර්ණ කරනු ලැබූ නිළධාරීන් 2426 ක් සඳහා ද අධි සේවක පදනම මත පොලිස් පරීක්ෂක සේවයට උසස්වීම් ලබාදීමට සැළසුම් කර තිබේ.

දැනට වසර 08ක කාලයක් කාන්තා උප පොලිස් පරීක්ෂක සේවයේ කටයුතු කළ නිළධාරීනීන් 320 දෙනෙකුට ද කාන්තා පොලිස් පරීක්ෂකවරියන් ලෙස උසස්වීම් හිමිවනු ඇත.

නීතිය සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය සාගල රත්නායක මහතා සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් ඇතුළු පොලීසියේ උසස් නිළධාරීන් සමඟ ඊයේ පස්වරුවේ පැවති සාකච්ඡාවකදී මෙම තීරණ වලට එලඹ  තිබේ.

අදාළ යෝජනා අද දිනයේ ජාතික පොලිස් කොමිසමට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව නීතිය සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේය.

එමෙන්ම ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී, පොලිස් අධිකාරී සහ සහකාර පොලිස් අධිකාරී තනතුරු වල පවතින පුරප්පාඩු පිරවීමට ද තීරණය කර තිබෙනවා.