ඒකාබද්ධ විපක්ෂය පුංචි ඡන්දෙට වෙනම එයි

ඒකාබද්ධ විපක්ෂය පුංචි ඡන්දෙට වෙනම එයි

December 7, 2017   08:45 amශ්‍රී  ලංකා නිදහස් පක්ෂය ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් නොවන්නේ නම් ඔවුන් සමඟ එක් නොවීමට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය තීරණය කර තිබේ.

ඊයේ පස්වරුවේ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති සාකච්ඡාවේදී මෙම තීරණයට එළඹ ඇති බවයි වාර්තා වේ.

 ඒ අනුව ඉදිරි පළත් පාලන මැතිවරණය සඳහා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ යටතේ තරග වැදීමට තීරණය  කර තිබේ.