අමෙරිකාවේ නිවාස අහිමි ජනගහනය ඉහළ ගිහින්
සයුරෙන් එතෙර

අමෙරිකාවේ නිවාස අහිමි ජනගහනය ඉහළ ගිහින්

December 6, 2017   04:57 pm


වසර 07 කට පසු අමෙරිකාවේ නිවාස අහිමි ජනගහනය ඉහළ ගොස් ඇති බව එරට නිවාස හා නාගරික සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව සිදුකළ නවතම සමීක්ෂණයකින් අනාවරණය වී තිබේ.

2010 වසරේ සිට එරට නිවාස අහිමි ජනගහනය ක්‍රම ක්‍රමයෙන් අඩු වෙමින් පැවතුණද මේ වසරේ නිවාස අහිමි ජනගහනයේ ඉහළ යාමත් වාර්තා වී ඇති බව එම වාර්තාවෙන් පෙන්වා දී ඇත.

ඒ අනුව අමෙරිකාවේ නිවාස අහිමි ජනගහනය පන් ලක්ෂ 54,000ක් පමණ වන බවට වාර්තා වී ඇති බව සඳහන්ය.

සෙසු නගරවලට සාපේක්ෂව ලොස්ඇන්ජලීස් සහ නිව්යෝර්ක් යන  නගරවල එම ජනගහනයේ වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරන බව වාර්තා වෙයි.

ලොස් ඇන්ජලීස් නගරයේ පමණක් නිවාස අහිමි ජනගහනය 55,000 ක් ලෙස වාර්තා වී තිබේ.