මුන් ජේ චීනෙ යයි
සයුරෙන් එතෙර

මුන් ජේ චීනෙ යයි

December 6, 2017   03:55 pm
දකුණු කොරියානු ජනාධිපති මුන් ජේ ඉන් චීනයේ සංචාරයක නිරත වීමට නියමිතව තිබේ.

ඒ අනුව ඔහු ලබන සතිය තුළදී එම සංචාරයේ නිරත වනු ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේය.

මෙම සංචරය තුළදී දකුණු කොරියානු ජනාධිපතිවරයා චීන ජනාධිපති ෂී ජින් පිං සහ එරට ඉහල පෙළේ නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා සිදු කිරීමට නියමිතය.

එහිදී උතුරු කොරියාව සම්බන්ධයෙන් පැණ නැඟී ඇති අර්බුදය සහ තර්ජන පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වෙයි.