දේදුන්නක් පැය 9ක්ම පෙනිලා-ගිනස් පොතටත් යයි
සයුරෙන් එතෙර

දේදුන්නක් පැය 9ක්ම පෙනිලා-ගිනස් පොතටත් යයි

December 6, 2017   09:10 am
පැය 09 කට ආසන්න වාර්තා ගත කාලයක් දේදුන්නක් දිස්වීමේ සිදුවීමක් තායිවානයෙන් වාර්තා වෙයි.

පසුගියදා තායිවානයේ තායිපේ අගනුවර කඳුකර ප්‍රදේශයක් ආශ්‍රිත අහසේ මෙම දේදුන්න පැය 08 යි මිනිත්තු 58 ක කාලයක් දිස්වූ බව එරට බලධාරීන් පවසයි.

ඒ අනුව දීර්ඝතම කාලයක් දිස්වූ දේදුන්න ලෙස මෙය වාර්තා පොත් අතරට එක්වනු ඇති බව පවසන තායිවාන විශ්ව විද්‍යාලයක මහාචාර්යවරයෙකු ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ මේ සම්බන්ධයෙන් ගිනස් ආයතනය දැනුවත් කිරීමට පියවර ගන්නා බවයි.

1994 වසරේ බ්‍රිතාන්‍ය ආශ්‍රිතව පැය 06 ක කාලයක් දිස්වූ දේදුන්න දීර්ඝ කාලයක් දිස්වූ දේදුන්න ලෙස මීට පෙර වාර්තා වී තිබුණි.