දයාසිරිගේ අවසර නැතුව රට යන්න ගිය ක්‍රීඩකයින් 9ට රට යන්න අවසරයි

දයාසිරිගේ අවසර නැතුව රට යන්න ගිය ක්‍රීඩකයින් 9ට රට යන්න අවසරයි

December 5, 2017   04:32 pm


නැවත කැඳවූ ඉන්දියාව සඳහා පිටත්ව ගිය ශ්‍රී ලංකා එක්දින කණ්ඩායමට අනුමැතිය දුන් බව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා පවසයි.

ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාගේ අනුමැතියට යටත් නොවී මේ වන විට ඉන්දියාවේ පැවැත්වෙන තරඟාවලියට සහභාගීවීම සඳහා ගිය ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයින් 9 දෙනෙකුගේ එම විදෙස් ගමන තහනම් කර තිබුණි.

අනතුරුව ඔවුන් කැඳවා සාකච්ඡා කිරීමෙන් පසුව මෙම අවසරය ලබාදී තිබේ.