පැසිපික් ගුවන් සේවයේ මැදිරි සාමාජිකයෙක් බැලැස්ටික් මිසයිලය පුපුරා යනවා සියැසින් දැකලා
සයුරෙන් එතෙර

පැසිපික් ගුවන් සේවයේ මැදිරි සාමාජිකයෙක් බැලැස්ටික් මිසයිලය පුපුරා යනවා සියැසින් දැකලා

December 5, 2017   03:15 pm


උතුරු කොරියාව විසින්  සාර්ථකව අත්හදා බැලූ අන්තර් මහද්වීපික බැලැස්ටික් මිසයිලය පුපුරා යන ආකාරය හොංකොං රාජ්‍ය අයත් කැතී පැසිපික් ගුවන් සේවකයෙකු විසින් දැක තිබේ.

යම් පිපිරුමක් පිළිබඳව දැක ඇති කැතී පැසිපික් ගුවන් සේවයේ කාර්යය මණ්ඩල මැදිරි සාමාජිකයෙකු විසින් පසුගිය නොවැම්බර් මස 29 වනදා ගුවන් ගමන් පාලන මධ්‍යස්ථානය දැනුම්වත් කර  ඇති බව වාර්තා වෙයි.

කෙසේ වෙතත් තත්ත්වය පිළිබඳ එරට ගුවන් ගමන් බලධාරීන්  වැඩි අවධානයෙන් පසුවුවද  අදාළ පිපිරුම සහ ගුවන් යානය පිහිටි ස්ථානය අතර විශාල දුර ප්‍රමාණයක් පැවැති බැවින් එම අවස්ථාවේ නියමිත ගුවන් ගමන් මාර්ගය  වෙනස් නොකිරීමට කැතී පැසිපික් ගුවන් බලධාරීන් පියවර ගෙන තිබේ.