ගුරු විවේකාගාරෙදී ගුරුවරයෙක් ගුරුවරියකට අතවර කරයි - කලාපෙන් දෙන්නම මාරු කරලා

ගුරු විවේකාගාරෙදී ගුරුවරයෙක් ගුරුවරියකට අතවර කරයි - කලාපෙන් දෙන්නම මාරු කරලා

November 14, 2017   04:16 pm

ආණමඩුව අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයේ පාසලක සේවය කරමින් සිටි තරුණ ගුරුවරියක් බලහත්කාරයෙන් සිප වැළදගෙන ඇයට ලිංගික අතවර කිරීමට ගිය ගුරුවරයෙකු සම්බන්ධයෙන් විමර්ශණයක් ආරම්භ කර ඇති බව නවගත්තේගම පොලීසිය කියයි.

අතවරයට ලක්ව ඇත්තේ වයස අවුරුදු 29 ක් වන අවිවාහක පාසල් ගුරුවරියකි.

සිද්ධියට සම්බන්ධ ගුරුවරයා වයස අවුරුදු 30 ක් වන විවාහක අයෙකු බව පොලීසිය විසින් කරන ලද විමර්ශණ වලදී අනාවරණය වී ඇත.

අධික වර්ෂවත් සමග පාසල නිමාවීමෙන් පසුව ගුරුවරිය ගුරු විවේකාගාරයේ තනිවම සිට ඇත.
එම අවස්ථාවේදී ගුරු විවේකාගාරයට පැමිණ ඇති සැකකාර ගුරුවරයා “ඔයා මට බයදැයි”ගුරුවරියගෙන් විමසා ඇත.“බය වෙන්න ඔයා යකෙක්ද?” කියා ගුරුවරිය පෙරළා විමසා ඇත.

එම අවස්ථාවේදී ක්‍රියාත්මක වී ඇති ගුරුවරයා ගුරුවරියව සිප වැළදගෙන ඇයගේ සිරුර ස්පර්ශ කර ඇති බව පොලිස් පැමිණිල්ලේ සදහන් වී ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශණයක් සිදු කර ඇති ආණමඩුව කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ නිලධාරීන් සිද්ධියට මුහුණ දී ඇති ගුරුවරිය සහ ඇයට අතවර කිරීමට උත්සාහ කළ බව කියන ගුරුවරයාව පාසල් දෙකකට ස්ථාන මාරු කර ඇත.

ලැබී ඇති පැමිණිල්ල සම්බන්ධයෙන් විමර්ශණයක් සිදු කරන බව නවගත්තේගම පොලීසිය කියයි.