හතුරුසිංහ ඉල්ලා අස්වෙයි - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රධාන පුහුණු කරු හතුරුසිංහ ?

හතුරුසිංහ ඉල්ලා අස්වෙයි - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රධාන පුහුණු කරු හතුරුසිංහ ?

November 10, 2017   08:19 amබංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු චන්දික හතුරුසිංහ මහතා සිය තනතුරෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කර ඇති බවට විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

ඒ අනුව ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් ආයතනයට බාර දී ඇති බවද වාර්තා වේ.

මේ අතර හතුරුසිංහ මහතා මෙරට ක්‍රිකට් පුහුණුකරු ලෙස පත් කර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතයේ  අවධානය යොමුව ඇති බව වාර්තා වේ.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලබන ජනවාරි මාසය වන විට පත්කිරීමට නියමිතය.