කොදෙව්  ටෙස්ට් සංචිතයට  සුනිල් අම්බ්‍රිස්

කොදෙව් ටෙස්ට් සංචිතයට සුනිල් අම්බ්‍රිස්

November 7, 2017   03:14 pmඑළඹෙන නවසීලන්ත සංචාරයේ බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායමේ ටෙස්ට් සංචිතය සදහා සුනිල් අම්බ්‍රිස් ඇතුළත් කර ඇත.
 
කයිල් හෝප්ස් වෙනුවට අම්බ්‍රිස්  එම සංචිතය සඳහා ඇතුළත් කර ඇති බව වාර්තා වේ.
 
 නවසීලන්ත කණ්ඩායම සහ බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායම අතර ටෙස්ට් තරගාවලිය ලබන 25 වන දින ආරම්භ වීමට නියමිතය.