අනතුරට ලක් වු නෞකාවේ ඉන්ධන ඉවත් කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

අනතුරට ලක් වු නෞකාවේ ඉන්ධන ඉවත් කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

July 21, 2019   05:13 pm

ගාල්ල වරාය ආශ්‍රිත රූමස්සල ප්‍රදේශයේ අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් අනතුරට ලක්ව ඇති නෞකාවේ ඉන්ධන ඉවත් කිරීමේ කටයුතු තාවකාලිකව නතර කර තිබේ.

සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය සදහන් කළේ ඉන්ධන පිටතට ගැනීමේ උපකරණයක හටගත් තාක්ෂණික දෝෂයක් හේතුවෙන් එම කටයුතු තාවකාලිකව නතර කිරීමට සිදුවු බවයි.

කෙසේවෙතත් මේ වන විට එම තාක්ෂණික දෝෂය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බව ඔවුන් සදහන් කළේය.

මේ වන තෙක් එම නෞකාවෙන් ඉන්ධන කාන්දුවක් සිදුව නොමැති  අතර නෞකාව තුළ ගබඩා කර ඇති ඉන්ධන පිටතට ගැනීමේ කටයුතු කඩිනමින් සිදුකරන බව ද සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය සදහන් කරයි.