ආපදාවෙන් පුත්තලමේ 960කට පීඩා

ආපදාවෙන් පුත්තලමේ 960කට පීඩා

July 21, 2019   04:17 pm

හදිසියේ ඇතිවූ සුළං තත්ත්වයක් හේතුවෙන් පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ නිවාස 164 කට හා ව්‍යාපාරික  ස්ථාන 25කට හානි සිදුවී පවුල් 250 ක පුද්ගලයින් 960 පීඩාවට පත්ව සිටින බව පුත්තලම ආපදා කළමණාකරණ ඒකකය පවසයි.

හලාවත, මහවැව,නාත්තන්ඩිය හා වෙන්නප්පුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස වලට මෙම තත්ත්වය බලපා තිබේ.

මින් වැඩිම හානියක් සිදුවී ඇත්තේ හලාවත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට ය.

හලාවත සිට වෙන්නප්පුව දක්වා මුහුදු තීරයේ නිවාස රැසකට හානි සිදු වී ඇත. මුහුදේඇති රළු ස්වභාවය හේතුවෙන් වෙරළ තීරයේ ප්‍රදේශ ගණනාවක් දරුණු ඛාදනයට ලක්වී ඇත.

වෙරළ තීරයේ නිවාස පනස් දෙකක් කැඩි යාමේ තර්ජනයට ලක්ව තිබේ. මෙම නිවාසවල වෙසෙන ජනතාව ආරක්ෂිත ස්ථානවල    ලැගුම්ගෙන සිටින බව කියයි. 

හානියට පත් නිවාස අදාල ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාස මගින් සහ පුත්තලම ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ නිලධාරීන් විසින් කඩිනමින් ප්‍රතිසංස්කරණයකිරීමට කටයුතු කරන බව ද පවසයි.

පීඩාවට පත් හලාවත ප්‍රාදේශීයලේකම් කොට්ඨාශයේ  වෙරළතීරයේ ජනතාවගේ  අවශ්‍යතා සොයා බැලීම සඳහා පුත්තලම දිස්ත්‍රික්  ලේකම් එන්. එච් .එම් චිත්‍රානන්ද  මහතා ඇතුළු පිරිසක් එම ප්‍රදේශයේ  නිරික්ෂණ චාරිකාවට එක්ව සිටියහ.

 විපතට පත්  එක් පවුලක් සඳහා කඩිනමින් රුපියල් 10,000 ක මුදලක් ලබා දීමට කටයුතු කරන බවද මෙහිදී දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා පවසයි.