තවත් සවාරියක් අවසන්

තවත් සවාරියක් අවසන්

July 19, 2019   12:10 pm

ප්‍රංශ පාපැදි සවාරියේ දොළොස්වන අදියර ඊයේ (18) අවසන් වුණි.

එම අදියරේ ජය මහාබ්‍රිතාන්‍යයේ සිමෝන් යේට්ස් විසින් හිමි කර ගත්තේය.

අදියර 21කින් සමන්විත ප්‍රංශ පාපැදි සවාරියේ දොළොස්වන අදියරයේ සමස්ථ දුර ප්‍රමාණය කිලෝමීටර් 209යි දශම 5 කි.

එම දුර ප්‍රමාණය පැය 4යි මිනිත්තු 57යි තත්පර 53කින් අවසන් කළ මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ සිමෝන් යේට්ස් පළමු ස්ථානය දිනා ගත්තේය.

දෙවන ස්ථානය දිනා ගත්තේ ස්පාඤ්ඤයේ පෙලේ බිල්බාවෝ විසිනි.

එම අදියරයේ තුන්වන ස්ථානයත් ඔස්ට්‍රියාවේ ග්‍රෙගර් මුල්බගර් විසින් දිනා ගැනීමට සමත් වුණි.

ඒ අනුව ප්‍රංශ පාපැදි සවාරියේ අදියර 12 ක් අවසන් වන විට ප්‍රංශයේ ජූලියන් ඇලපිලිප් තවමත් සමස්ථ පාපැදි සවාරියේ පෙරමුණ හිමිකරගෙන තිබෙයි.

අදියර 21කින් සමන්විත වු ප්‍රංශ පාපැදි සවාරියේ දහතුන්වන අදියර අද පැවැත්වීමට නියමිතයි.