මර්සිඩීස් ගොල්ෆ් තරගාවලියේ ශුරයින් ලෝක තරගාවලියට

මර්සිඩීස් ගොල්ෆ් තරගාවලියේ ශුරයින් ලෝක තරගාවලියට

July 11, 2019   11:35 am

2019 වසරේ මර්සිඩීස් ගොල්ෆ් තරගාවලිය පසුගිද දා සාර්ථකව අවසන් විය.

ඒ කොළඹ රාජකීය ගොල්ෆ් පිටියේදීයි.

කොළඹ රාජකිය ගොල්ෆ් පිටියේදී පැවැති තරගාවලිය සඳහා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සියයකට අධික පිරිසක් එක්ව සිටියේය.

ඒ අනුව පැවැති තරගාවලියේ ජ්‍යෙඨ අංශයේ පිරිමි ශූරතාවය දිනා ගැනීමට රික් වෝන් විසින් දිනා ගැනීමට සමත් විය.

එහි අනුශූරතාවය දිනා ගත්තේ රෝයි ඇන්තනී විසින්.

කාන්තා අංශයේ ශූරතාවය දිනා ගැනීමට උමේෂි සේනාධිර සමත් විය.

ඒ අනුව මර්සිඩීස් ශූරතා තරගාවලියේදී දක්ෂතා දක්වන ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ලෝක තරගාවලිය සඳහා එක් වීමට නියමිතයි.