ගැට්වික් ගුවන්තොටුපළ පැය දෙකකට වැසෙයි
සයුරෙන් එතෙර

ගැට්වික් ගුවන්තොටුපළ පැය දෙකකට වැසෙයි

July 11, 2019   08:09 am

ගුවන් ගමන් පාලන පද්ධතියේ දෝෂයක් හේතුවෙන් ජර්මනියේ ගැට්වික් ගුවන්තොටුපළ පැය දෙකක කාලයක් වසා දමා තිබේ.

විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ මේ හේතුවෙන් ගුවන් යානා 28ක ගමන් වාර අවලංගු කර ඇති අතර තවත් ගුවන් යානා 26ක් වෙනත් ගුවන් තොටුපළවල් වෙත හරවා යවා ඇති බවයි.

ගුවන් තොටුපළේ ප්‍රධාන පාලක කුලුනේ ගැටලුවක් මෙම තත්වයට හේතු වී ඇති බව සඳහන්ය.

මෙම තත්ත්වය හේතුවෙන් යුරෝපා රටවල ගුවන් ගමන්වාර පැය තුනක පමණ කාලයක් ප්‍රමාද වී ඇති බව වාර්තා වෙයි.