අයර්ලන්ත-සිම්බාබ්වේ අතර 20යි20 පළමු තරගය අද

අයර්ලන්ත-සිම්බාබ්වේ අතර 20යි20 පළමු තරගය අද

July 10, 2019   09:46 am

අයර්ලන්ත කණ්ඩායම සහ සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම අතර 20/20 තරගාවලියේ පළමු තරගය අද (10) පැවැත්වීමට නියමිතයි.

තරගය අයර්ලන්තයේ බෙල්ෆාස්ට්හිදී පැවැත්වීමට නියමිත අතර තරගාවලිය තරග 03කින් සමන්විතයි.

දෙරට අතර පැවති එක්දින තරගාවලිය තුනට බින්දුවක් ලෙස ජයගැනීමට අයර්ලන්ත කණ්ඩායම සමත් විය.