ඊජිප්තුවේ හිටපු ජනපති අධිකරණයක් තුලදී මිය යයි
සයුරෙන් එතෙර

ඊජිප්තුවේ හිටපු ජනපති අධිකරණයක් තුලදී මිය යයි

June 17, 2019   11:45 pm

ඊජිප්තුවේ හිටපු ජනපති මොහොමඩ් මොර්සි මහතා අධිකරණයක් තුලදී ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බව එරට මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

මුස්ලිම් සහෝදරත්වය නම් සංවිධානයේ සහය ලැබූ මොහොමඩ් මොර්සි මහතා පසුකාලීනව හමුදාව විසින් බලයෙන් පහකර ඇත.

අනතුරුව සිර දඬුවම් ද නියමවූ හිටපු ජනපති මොහොමඩ් මොර්සි නඩු විභාගයක් අතරතුර ක්ලාන්ත වීමකින් පසුව මියගිය බව වාර්තා විය.