අමෙරිකානු විවෘත ගොල්ෆ් තරඟාවලියේ ජය ගැරී වුඩ්ලන්ඩ්ට

අමෙරිකානු විවෘත ගොල්ෆ් තරඟාවලියේ ජය ගැරී වුඩ්ලන්ඩ්ට

June 17, 2019   01:50 pm

අමෙරිකානු විවෘත ගොල්ෆ් තරඟාවලිය ජය ගැනීමට ගැරී වුඩ්ලන්ඩ් සමත් විය.

ලෝක ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල අංක එකේ ස්ථානයේ රැඳි සිටින අමෙරිකාවේම බෲක්ස් කොයිප්කා පරාජයට පත් කරමින් ඔහු එම ජය අත්කර ගත්තේය.

පෙබල්බීච් ගොල්ෆ් පිටියේ පැවති එම තරඟයෙන් ජයගත් වුඩ්ලන්ඩ් ප්‍රධාන පෙළේ තරඟාවලියක ලැබු පළමු ජයග්‍රහණයද එයයි.

තරඟයෙන් පසු අදහස් දැක්වු වුඩ්ලන්ඩ් ප්‍රකාශ කළේ තමාට තරඟාවලිය ජයගත හැකි යැයි කිසිවිටෙකත් නොසිතු බවයි.