බංග්ලාදේශය සහ කොදෙව්වන් අතර තරඟය අද පැවැත් වෙයි

බංග්ලාදේශය සහ කොදෙව්වන් අතර තරඟය අද පැවැත් වෙයි

June 17, 2019   01:44 pm

2019 ලෝක කුසලාන එක්දින ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ තවත් තරඟයක් අද (17) පැවැත් වේ.

තරඟාවලියේ 23 වන තරඟය වන මෙය බංග්ලාදේශය සහ බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායම අතර පැවැත්වීමට නියමිතයි.

බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායම ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ 06 වන ස්ථානයේ රැඳී සිටින අතර බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ 08 වන ස්ථානයේ පසු වේ.