කෘෂි බලධාරින්ගේ නිහඬතාව වට්ටක්කා ගොවීන්ගේ ජීවිත බිලි ගනීද?

කෘෂි බලධාරින්ගේ නිහඬතාව වට්ටක්කා ගොවීන්ගේ ජීවිත බිලි ගනීද?

June 12, 2019   01:30 pm

හඳුනා නොගත් රෝගයක් හේතුවෙන් අනුරාධපුර විලච්චිය ප්‍රදේශයේ වට්ටක්කා ගොවීන් දැඩි පීඩාවකට පත්ව සිටියි.

ගොවීන් පවසන්නේ මේ ගැටළුව පිළිබඳ කොතරම් දැනුවත් කලද විලච්චිය කෘෂි බලධාරීන් තවමත් නිහඬ ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරන බවයි.

අනුරාධපුර විලච්චිය ප්‍රදේශයේ මෙවර වට්ටක්කා වගාකළ ගොවීන්ට අත්වී ඇත්තේ සෝචනීය තත්ත්වයක්.

මෙලෙස මෙවර වට්ටක්කා වගාකළ ගොවි බිම් අක්කර 600ක වගාවන්ට මාස දෙකක පමන කාලයක සිට හඳුනා නොගත් රෝගයක් වැලඳී තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වු ගොවීන් පැවසුවේ මාස දෙකක පමන කාලයක් පුරා මෙම තත්ත්වය තිබෙන බවත් කොළ කහ ගැසී ඇති බවත් සහ වට්ටක්කා වැල හැදෙන්නේ නැති බවත්.

වට්ටක්කා බීජ ටින් එකක් රුපියල් 4500ක මිලක් වන බවත්  බීජවල යම් ගැටලුවක් ඇතිද යන්න සැකයක් පවතින බවද ගොවීන් පවසයි.

සියයට 95ක් පමන කෘෂි ආර්ථික රටාවකින් දිවිගෙවන විලච්චිය ප්‍රදේශයේ මෙවර පවුල් තුන්සියයක් පමන වට්ටක්කා වගාවට යොමුවී ඇත්තේ පසුගිය කන්නවල සිදුවූ පාඩුද පියවා ගැනීමේ අපේක්ෂාවෙන්.

මෙලෙස අසරණ වී සිටින ගොවීන් පැවසුවේ මෙම තත්ත්වය හමුවේ දිවි නසා ගැනීමට තරම් තත්ත්වයකට මුහුණ දී ඇති බවයි.

ගොවියා රජකරවීම මැතිවරණ වේදිකාවට පමනක් සීමාකරගත් මෙම විශය භාර බළධරයනි දැන් ඔබේ බිහිරි ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කිරීමට කාලයයි.