ලෝක කුසලානය වෙනුවෙන් ඔස්ට්‍රේලියාව-පාකිස්ථානය අද පිටියට

ලෝක කුසලානය වෙනුවෙන් ඔස්ට්‍රේලියාව-පාකිස්ථානය අද පිටියට

June 12, 2019   11:58 am

ලෝක කුසලාන එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ඔස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම සහ පාකිස්ථාන කණ්ඩායම අතර තරගය අද (12) පැවැත්වෙයි.

තරගාවලියේ 17 වන තරගය වන මෙය දිවා තරගයක් ලෙස පැවැත්වීමට නියමිතයි.

ඔස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ මේ දක්වා තරග 3 කට සහභාගී වී ඉන් තරග 2ක් ජයගෙන ඇති අතර පාකිස්ථාන කණ්ඩායම සහභාගී වූ තරග 3න් එක් තරගයක් ජයගෙන ඇත.