ශ්‍රී ලංකා-පකිස්ථාන තරගයට කාළගුණය හරස් වෙයි

ශ්‍රී ලංකා-පකිස්ථාන තරගයට කාළගුණය හරස් වෙයි

June 7, 2019   09:32 pm

අයහපත් කාළගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව හා පාකිස්ථානය අතර පැවැත්වීමට තිබු තරගය අවලංගු කර ඇත.

දෙපිළටම ප්‍රසාද ලකුණු 1 බැගින් හිමිවේ.

ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකාව හා පාකිස්ථානය අතර අද බ්‍රිස්ටල් හීදි පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණි.