චෝදනා ඔප්පු වුණොත් බදියුදීන්ට එරෙහිව වෙනවා

චෝදනා ඔප්පු වුණොත් බදියුදීන්ට එරෙහිව වෙනවා

May 19, 2019   01:08 pm

අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතාට එරෙහිව එල්ල වී ඇති චෝදනා ඔප්පු වුවහොත් ඔහුට දඬුවම් ලබාදීමට සහාය වන බව විශේෂ ප්‍රදේශ සංවර්ධන කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය වී.රාධාක්‍රිෂ්ණන් මහතා පවසයි.

නුවරඑළිය, වැලිඔය තේ වතුයායේ උත්සවයකට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළේය.

ඔහු පැවසුවේ දේශපාලන පැලිගැනීම් සඳහා ඉඩ නොතැපිය යුතු බවයි.

එසේ වුවහොත් රිෂාඩ් බදියුදීන් අමාත්‍යවරයා කොන් වීමත් තනි වීමත් සිදු වන බැවින් ඒ හරහා වෙනත් ප්‍රශ්ණ වලට මුහුණ දීමට සිදු විය හැකි බවද අමාත්‍යවරයා පවසයි.

මෙවැනි අත්දැකීම් අතීයේද තිබේන බව අමාත්‍ය වී.රාධාක්‍රිෂ්ණන් මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.