සමාජ ප්‍රතිසංස්කරණක් රට තුළ ඇති විය යුතුයි-මරික්කාර්

සමාජ ප්‍රතිසංස්කරණක් රට තුළ ඇති විය යුතුයි-මරික්කාර්

May 19, 2019   12:18 pm

සියලු ජාතීන්ට එකලෙස සමාජයේ ජීවත්විය හැකි සමාජ ප්‍රතිසංස්කරණ රට තුළ ඇති විය යුතු බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.එම්.මරික්කාර් මහතා පවසයි.

කිරුළපන වෙසක් කලාපය විවෘත කිරීමේ උත්සවයට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළේය.

එමෙන්ම මන්ත්‍රීවරයා පැවසුවේ වෙසක් කළාප වෙසක් සැරසිලි සහ තොරන් නොමැති වුවත් මෙවර වෙසක් දිනයේ වෙනදාට වඩා බෞද්ධ කොඩි දැක ගැනීමට හැකි වු බවයි.

ප්‍රහාරයන් හමුවේ නැවත නැටින්නට හොදම අවස්ථෘව මෙය බවද මන්ත්‍රීවරයා පවසයි.

ශ්‍රී ලාංකික අනන්‍යතාවය තුල සෑම ආගමකම සියළුම ජාතින්ට තම තමන්ගේ සංස්කෘතිය ආරක්ෂාකර ගනිමින් ජිවත් වීමට හැකිවන පරිදි සමාජ ප්‍රතිසංස්කරණයක් රට තුල ඇති විය යුතු බවද මන්ත්‍රීවරයා එහිදි වැඩිදුරටත් පැවසීය.