ඉන්දුනීසියාවට භූ කම්පනයක්
සයුරෙන් එතෙර

ඉන්දුනීසියාවට භූ කම්පනයක්

May 18, 2019   11:01 am

ඉන්දුනිසියාවේ ජාවා ප්‍රදේශයේ භූ කම්පනයක් හට ගෙන ඇත.

රිච්ටර් මාපකයේ ඒකකයේ 5.6ක් ලෙස එහි ප්‍රබලත්වය සටහන්ව ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේය.

භූ කම්පනයෙන් පසු පසුකම්පන කිහිපයක් ද වාර්තා වී ඇත.

කෙසේවෙතත් සිදුවු ජීවිත හෝ දේපල හානි සම්බන්ධයෙන් මේ වන තෙක් වාර්තා වී නැත.

ඉන්දුනීසියාවට භූ කම්පන සහ ඒ හේතුවෙන් හටගන්නා සුනාමි තත්වයන්ට නිරන්තරයෙන් මුහුණ දීමට සිදුවෙයි.

2004 වසරේදී සුමාත්‍රා දුපත් ආශ්‍රිතව ඒකක 9.1ලෙස වාර්තා වු භු කම්පනයෙන් සුනාමි තත්ත්වයක් හටගත් අතර ආසියානු රටවල් කිහිපයකට ද එහි බලපෑම් එල්ල වුණි.