ලෝක කුසලානට යන ඔස්ට්‍රේලියානු සංචිතය නම් කරයි

ලෝක කුසලානට යන ඔස්ට්‍රේලියානු සංචිතය නම් කරයි

April 15, 2019   12:05 pm

මෙවර ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය සඳහා එක්වන ඔස්ට්‍රේලියානු සංචිතය නම් කර තිබේ.

15 දෙනෙකුගෙන් යුත් ඔස්ට්‍රේලියානු සංචිතයේ නායකත්වය ආරෝන් ෆින්චි විසින් දරණු ලබයි.

මෙම සංචිතය සඳහා ජාත්‍යන්තර තරඟ තහනමකට ලක්ව සිටි ඩේවිඩ් වෝනර් සහ ස්ටිවන් ස්මිත් නම් කර තිබීම ද විශේෂත්වයකි.

ජෝෂ් හැසිල්වුඩ් සහ පීටර් හෑස්කොම් මෙම සංචිතය සඳහා නම් කර නොමැත.