පසුගිය වසරකට සාපේක්ෂව අනතුරුවල ඉහළයාමක්

පසුගිය වසරකට සාපේක්ෂව අනතුරුවල ඉහළයාමක්

April 15, 2019   07:58 am

පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව මෙම වසරේ අවුරුදු උදාවත් සමග සිදු වූ හදිසි අනතුරුවල ඉහළයාමක් පෙන්නුම් කරන බව කොළඹ ජාතික රෝහල පවසයි.

සියයට 08කින් පමණ මෙම වසරේදී අනතුරුවල ඉහළයාමක් පෙන්නුම් කරන බව එහි ප්‍රකාශිකාවක සඳහන් කළේය.

පසුගිය පැය 48ක කාලය තුළ හදිසි අනතුරු හේතුවෙන්  කොළඹ ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කළ සංඛ්‍යාව 413ක් බවයි වාර්තා වෙයි.

ඉන් නේවාසිකව රෝගීන් 203 දෙනෙකු ප්‍රතිකාර ලබන අතර එය පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව සියයට 15ක ඉහළ යෑමක් බව ද එම ප්‍රකාශිකාව සඳහන් කළේය.

මහ මාර්ග අනතුරු හේතුවෙන් රෝගීන් 113 දෙනෙකු ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කර ඇති අතර එය පසුගිය වසරට සාපෙක්ෂව සියයට 06ක අඩුවිමක් බව සඳහන්ය.

නිවසේදී සිදු වූ අනතුරු 49ක් සිදුව ඇති අතර එය සියයට 22ක වැඩිවිමක් බව සඳහන්ය.

මෙම වසරේදී ගිනි කෙලි අනතුරු 06ක් වාර්තා වී ඇති අතර පසුගිය වසරේදී එක් ගිනි කෙලි අනතුරක් පමණක් වාර්තා වී ඇති බව ද කොළඹ ජාතික රෝහල සඳහන් කළේය.

කෙසේවෙතත් අද සට හෙට යන දෙදින තුළ අනතුර වාර්තාවිමේ වැඩි ඉඩකඩක් පවතින බැවින් ඒ සදහා අවධානය යොමු කරන ලෙස සෞඛ්‍ය අංශ ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.