මොසැම්බික් රාජ්‍යට දරුණු සුළි කුණාටුවක අනතුරු ඇඟවීමක්
සයුරෙන් එතෙර

මොසැම්බික් රාජ්‍යට දරුණු සුළි කුණාටුවක අනතුරු ඇඟවීමක්

March 15, 2019   07:48 am

මොසැම්බික් රාජ්‍යට දරුණුතම සුළි කුණාටුවක බලපෑම එල්ලවීමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර ඇත.

“ඉඩායි” ලෙස නම් කර ඇති එම සුළි කුණාටුව පැයට කිලෝමීටර් 165ක පමණ වේගයකින් එරට වරාය නගරයක් වෙත කඩා වැදෙනු ඇති බව වාර්තා වෙයි.

සුළි කුණාටුව හේතුවෙන් පුද්ගලයින් ලක්ෂ 5ක පමණ පිරිසක් ආරක්ෂිත ස්ථාන වෙත යොමු කර ඇත.

මොසැම්බික් සහ මලාවි රාජ්‍ය වලට මේ වනවිට දැඩි වර්ෂාව හේතුවෙන් පුද්ගලයින් සිය දෙනෙකු පමණ මියගොස් ඇත.