කාසීයේ වාසිය දකුණු අප්‍රිකාවට

කාසීයේ වාසිය දකුණු අප්‍රිකාවට

March 13, 2019   04:24 pm

සංචාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ දකුණු අප්‍රිකා කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන සිව්වන එක්දින තරගයේ කාසීයේ වාසිය  දකුණු අප්‍රිකා කණ්ඩායමට හිමි විය.

ඒ අනුව දකුණු අප්‍රිකා කණ්ඩායම පිළ පළමුවෙන් පන්දු රැකීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

සංචාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ දකුණු අප්‍රිකා කණ්ඩායම අතර එක්දින තරගාවලියේ සිව්වන තරගය අද(13) පෝට්එළිසබත්හීදී පැවැත් වෙයි.