ඩොමිනික් තීම් සුපිරි 16 අතරට

ඩොමිනික් තීම් සුපිරි 16 අතරට

March 13, 2019   12:23 pm

ඉන්දියන් වේලස් විවෘත ටෙනිස් තරගාවලියේ සුපිරි 16 දෙනාගේ වටය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඩොමිනික් තීම් සමත් වුණි.

ඒ ප්‍රංශයේ ගිල්ස් සිමෝන් පරාජයට පත් කරමිනි.

තරගයේ පළමු වටයේ සිටම ඩොමිනික් තීම්ගේ ප්‍රබල අභියෝගයකට ලක් වීමට ගිල්ස් සිමෝන්ට සිදු වුණි.

ඒ අනුව තරගය ලකුණු 6ට 3ක් ලෙස ජය ගත්තේ ඩොමිනික් තීම් විසිනි.

අනතුරුව ආරම්භ වු තරගයේ දෙවන වටයද ඉතා පහසුවෙන් ජය ගැනීමට ඩොමිනික් තීම් සමත් වුණි.

ඒ අනුව තරගය තරග වට 2ට 0ක් ලෙස ජය ගත් ඩොමිනික් තීම් සුපිරි 16 දෙනාගේ වටය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගත්තේය.

ඩොමිනික් තීම් ලෝක ටෙනිස් ‍ශ්‍රේණීගත කිරීමේ සටහනේ 8 වන ස්ථානයේ පසු වන අතර ඔහු හමුවේ පරාජය වු ගිල්ස් සිමෝන් ට එම ශ්‍රේණිගත කිරීමේ සටහනේ පසු වන්නේ 29 වන ස්ථානයේ ය.