ටෙනිස් ශ්‍රේණිගත කිරීමේ 74 වෙනියා 22 වෙනියා පරදයි

ටෙනිස් ශ්‍රේණිගත කිරීමේ 74 වෙනියා 22 වෙනියා පරදයි

March 11, 2019   12:57 pm

ඉන්දියන් වේල්ස් විවෘත ටෙනිස් තරගාවලියේ මීළඟ වටය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට ජපානයේ යොෂිහිතෝ නිෂිඕකා සමත් විය.

ඒ ස්පාඤ්ඤයේ රොබේර්ටෝ බවුතීස්ටා පරාජයට පත් කරමින්.

තරගයේ පළමු වටයේදී ප්‍රබල සටනක් පැවැති අතර එම වටය ලකුණු 7ට 6ක් ලෙස ජය ගත්තේ යොෂිහිතෝ නිෂිඕකා  විසින්.

අනතුරුව ආරම්භ වු තරගයේ දෙවන වටයද ලකුණු 6ට 4ක් ලෙස ජය ගැනීමට යොෂිහිතෝ නිෂිඕකා සමත් විය.

ඒ අනුව තරගය තරග වට 2ට 0ක් ලෙස ජය ගත් යොෂිහිතෝ නිෂිඕකා මීළඟ වටය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගත්තේය.

යොෂිහිතෝ නිෂිඕකා ලෝක ටෙනිස් ශ්‍රේණිගත කිරීමේ සටහනේ 74 වන ස්ථානයේ පසු වන අතර ඔහු හමුවේ පරාජය වු රොබේර්ටෝ බවුතීස්ටාට එම ශ්‍රේණිගත කිරීමේ හිමිව ඇත්තේ 22 වන ස්ථානයයි.