ප්‍රංශය පරදා එංගලන්තය ජය ගනී

ප්‍රංශය පරදා එංගලන්තය ජය ගනී

February 11, 2019   04:11 pm

සික්ස් නේෂන්ස් රග්බි තරගාවලියේ එංගලන්තය සහ ප්‍රංශය අතර තරගය ඊයේ (10) පැවැත් විය.

එම තරගය ලකුණු 44ට 8ක් ලෙස ජය ගත්තේ එංගලන්තයයි.

තරගය ආරම්භයේ සිටම එංගලන්ත කණ්ඩායම ආක්‍රමණශීලි තරග රටාවක නිරත විය.

ඒ අනුව පලමු අර්ධය ලකුණු 30ට 8ක් ලෙස පෙරමුණ ගත්තේ එංගලනතයයි.

දෙවන අර්ධයේදී එංගලන්තය තවත් ලකුණු 14ක් රැස් කරගත්තේය.

ප්‍රංශයට දෙවන අර්ධයේදී ලකුණු රැස් කරගත හැකිවූයේ නැත.

ඒ අනුව එම තරගයෙන් ලකුණු 44ට 8ක පහසු ජයක් ලැබීමට එංගලන්තය සමත් විය.

එංගලන්තය සිය ලකුණු 44 රැස් කළේ ගෝල දිනුම් 4කින්, උත්සාහක දිනුම් දෙකකින් සහ දඬුවම් පහර දෙකකින්.

ප්‍රංශය උත්සාහක දිනුමකින් සහ දඬුවම් පහරකින් සිය ලකුණු 8 රැස් කළේය.