ශ්‍රී ලංකානු සහ දකුණු අප්‍රිකානු කාන්තා තරඟය අදයි

ශ්‍රී ලංකානු සහ දකුණු අප්‍රිකානු කාන්තා තරඟය අදයි

February 11, 2019   08:55 am

අයි.සී.සී ශූරතා කාන්තා ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම අතර තරඟය අද (11) පැවැත්වීමට නියමිතයි.

තරඟය පොටෙස්ට්‍රෑම් හිදී පැවැත්වීමට නියමිතයි.

ඩැනි වෑන් දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායමේ නායිකාව ලෙස කටයුතු කරන අතර චමරි අතපත්තු ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම මෙහෙයවනු ලබයි.