වරද පිලි ගත් පිලිප් කුමරු
සයුරෙන් එතෙර

වරද පිලි ගත් පිලිප් කුමරු

February 10, 2019   01:10 pm

බ්‍ර්තාන්‍ය එඩින්බරෝ ආදිපාදවරයා වන පිලිප් කුමරු තම රථ වාහන රියදුරු බලපත්‍රය ස්වෙච්ඡාවෙන් පොලීසියට භාරදී තිබේ.

ඔහු පදවාගෙන ගිය මෝටර් රථය අනතුරකට ලක්වී දින දෙකකට පසු ආරක්ෂක ආසන පටි පැළඳීමෙන් තොරව වෙනත් මෝටර් රථයක් පැදවීම සම්බන්ධයෙන් පොලීසිය ඔහුට අවවාද කර ඇති බව වාර්තා වන්නේ.

ඒ අනුව 97 හැවිරිදි පිලිප් කුමරු ස්වෙච්ඡාවෙන් තම රියදුරු බලපත්‍රය පොලිස් නිලධාරීන්ට භාරදී ඇති බව බකිංහැම් මාලිගය ප්‍රකාඡකාශ කර ඇත්තේය.

එම රියදුරු බලපත්‍රය බ්‍ර්තාන්‍ය රියදුරු සහ වාහන බලපත්‍ර ඒජන්සිය වෙත යොමුකරන බව පොලීසිය දන්වා ඇත.