බදුල්ලේ පාපන්දු ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට අර්බුදකාරී තත්ත්වයක්

බදුල්ලේ පාපන්දු ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට අර්බුදකාරී තත්ත්වයක්

February 9, 2019   09:17 pm

ඌව පළාත තුළ පිහිටි අංග සම්පූර්ණ පහසුකම් සහිත බදුල්ල පාපන්දු ක්‍රිඩාංගණයේ ඇති ක්‍රීඩාගාරයේ පහසුකම් පුහුණුවීම් සඳහා පැමිණෙන ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සඳහා නොලැබීම පිළිබදව අනාවරණය වී තිබේ.

ඌව පළාත තුළ පිහිටි එකම අංග සම්පූර්ණ පහසුකම් සහිත බදුල්ල පාපන්දු ක්‍රීඩාංගණයේ පාපන්දු ක්‍රීඩාවට පමණක් සීමා නොවී හොකී, රග්බි ඇතුළු තවත් ක්‍රීඩා රැසක් වෙනුවෙන්  පුහුණුවීම් සඳහා පහසුකම් ඇති අතර මෙම ක්‍රීඩාංගණයේ සතියේ දින 7 පුරාවටම ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් රැසක් සිය පුහුණුවීම් කටයුතු වල නිරත වෙයි.

නමුත් බදුල්ල මහා නගර සභාව සහ පාපන්දු සම්මේලනය අතර ඇති කර ගත් සම්මුතීන් නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක නොවීම හේතුවෙන් බදුල්ලේ පාපන්දු ක්‍රීඩාවටත් එම ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ටත් අත්ව ඇත්තේ අර්බුදකාරී තත්ත්වයකි.

ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් වෙනුවෙන් ස්ථාපිත ක්‍රීඩා සංකීර්ණය, විවේකාගාරය සහ වැසිකිලි කාමර සති කිහිපයක සිට වසා දමා තිබීම හේතුවෙන් පුහුණුවීම් සඳහා පැමිණෙන ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් දැඩි දුෂ්කරතාවයකට මුහුණපා තිබේ.

මෙහිදී එම ක්‍රීඩා සංකීර්ණය, විවේකාගාරය සහ වැසිකිලි කාමර  ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් හට ඇතුල් වීමට නොහැකි වන ආකාරයෙන් ඉබි යතුරු දමා වසා ඇත.

මෙම ක්‍රීඩාංගණයේ පාලන කටයුතු මාස 6ක් නගර සභාවටද ඉතිරි මාස 6 පාපන්දු සම්මේලනටයද පැවරී ඇති පසුබිමක මේ සඳහා ඒ කිසිවෙකුගේ හෝ අවධානයක් යොමු වී නොතිබීම පුදුම සහගත කරුණකි.

කෙසේ වෙතත් ක්‍රීඩාංගණයේ පුහුණුවීම් සිදු කරන ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් පත්ව ඇති අපහසුතාවය සැලවීමත් සමඟ අද බදුල්ල මහා නගර සභාවේ නගරාධිපති ප්‍රියන්ත අමරසිරි මහතා පැමිණ ඉබි යතුරු ඉවත් කර ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් සලසා දීමට කටයුතු කරනු ලැබීය.

කෙසේ වෙතත් ක්‍රිඩක ක්‍රීඩිකාවන් පවසන්නේ නගරාධිපතිවරයාගේ මෙම  ක්‍රියා කලාපය පැසසිය යුත්තක් වුවද එම විසඳුම පැලැස්තරයක් පමණක් නොවිය යුතු බවයි.