නාම යෝජනා ප්‍රතික්ෂේප කිරීමත් සමඟ මොහාන් ද සිල්වාගෙන් මාධ්‍ය නිවේදනයක්

නාම යෝජනා ප්‍රතික්ෂේප කිරීමත් සමඟ මොහාන් ද සිල්වාගෙන් මාධ්‍ය නිවේදනයක්

February 9, 2019   09:05 pm

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිලවරණය සඳහා ඉදිරිපත් වු මොහාන් ද සිල්වා සහ රවීන් වික්‍රමරත්නගේ නාම යෝජනා අභියාචනා කමිටුව විසින් ඊයේ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමත් සමඟ මොහාන් ද සිල්වා අද මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කළේය.

එම නිවේදනයේ සඳහන් කර තිබුණේ මේ පිළිබඳ මේ වන තෙක් තමන්ට නිල වශයෙන් දැනුම් දී නොමැති බවයි.

ශ්‍රි ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය නිලවරණය සඳහා පසුගිය දෙසැම්බර් 07 දක්වා අයදුම්කරුවන්ගෙන් නාම යෝජනා කැඳවුණු අතර, ඉදිරිපත් වී සිටි අයදුම්කරුවන් 06 දෙනෙකුට විරුද්ධව අභියාචනා නිලවරණ කමිටුව වෙත විරෝධතා ඉදිරිපත්වී තිබුණි.

එම විරෝධතා සියල්ල විශ්‍රාමලත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු නිමල් දිසානායක මහතාගේ සභාපතිත්වයෙන් යුතු කමිටුවක් මගින් සලකා බැලුනු  අතර විරෝධතා ඉදිරිපත් වී තිබූ මොහාන් ද සිල්වා සහ රවීන් වික්‍රමරත්න යන අයට නිලවරණයට ඉදිරිපත් වීමට නුසුදුසු අය ලෙස එහිදී නිර්දේශ කර තිබේ.

එහිදී  නාමයෝජනා ප්‍රතික්ෂේප වු මොහාන් ද සිල්වා අද නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේ මේ සම්බනධයෙන් තමන් වෙත නිල වශයෙන් දැනුම් දී නොමැති බවත් ඉදිරියේදී මාධ්‍ය හමුවක් පවත්මින් මේ පිළිබඳව දැනුවත් කරන බවයි.