ත්‍රිරෝද රථ හොරෙක්-CCTV දර්ශන සහිතයි

ත්‍රිරෝද රථ හොරෙක්-CCTV දර්ශන සහිතයි

January 11, 2019   12:17 pm

හැටන් හිජිරාපුර ප්‍රදේශයේ නිවස ඉදිරිපට ගාල් කර තිබු ත්‍රිරෝද රථයක් සොරාගෙන ඇති බවට අදාළ ත්‍රිරෝද රථයේ හිමිකරු විසින් හැටන් පොලීසියට පැමිණිල්ලක් කර ඇති බව අද දෙරණ වාර්තාකරු පැවසීය.

අද (11) අලුයම 2.05 ට පමණ ත්‍රිරෝද රථයකින් පැමිණි පිරිසක් විසින් ත්‍රිරෝද රථය සොරා ගන්නා ආකාරය ආරක්ෂක කැමරා දත්ත පද්ධතියේ සටහන් වි තිබුණි.

ගාල් කර තිබු  ත්‍රිරෝද රථය මද දුරක් තල්ලු කරගෙන ගොස් පසුව ත්‍රිරෝද රථය පන ගන්වාගෙන රැගෙන ගොස් ඇති බව ත්‍රිරෝද රථයේ හිමිකරු පැවසීය.

අසාළ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර විමර්ශන හැටන් පොලීසිය විසින් සිදු කරයි.