මුසම්මිල් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ සභාපති පුටුවට

මුසම්මිල් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ සභාපති පුටුවට

January 11, 2019   11:05 am

කොළඹ මහා නගර සභාවේ හිටපු නගරාධිපති ඒ.ජේ.එම්. මුසම්මිල් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ සභාපතිවරයා මහතා පත් කර තිබේ.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් එම පත්වීම සිදුකර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

ඒ.ජේ.එම්. මුසම්මිල් මහතා මීට පෙර මලයාසියාවේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස්වරයා ලෙස කටයුතු කළේය.