ක්‍රිකට් දූෂණ ගැන දැනුම්  දෙන්න ICCයෙන් සති 02 ක්

ක්‍රිකට් දූෂණ ගැන දැනුම් දෙන්න ICCයෙන් සති 02 ක්

January 9, 2019   02:37 pm

මෙරට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සම්බන්ධයෙන් වන දූෂණ සහ චෝදනා පිළිබඳව දැනුම්දීම සඳහා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයෙන් සති 02 ක කාලයක් ලබාදී තිබේ.

අද කොළඹ පැවති උත්සවයකින් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්  ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා මේ බව සඳහන් කළාළේය.

මීට අදාළව ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ නියෝජිතයෙකු අද දිනයේ දිවයිනට පැමිණි බව ද ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා මෙහිදී පවසා සිටියේය.