මෙල්බර්න් සහ කැන්බරා නගරවල සැක කටයුතු පාර්සල්
සයුරෙන් එතෙර

මෙල්බර්න් සහ කැන්බරා නගරවල සැක කටයුතු පාර්සල්

January 9, 2019   11:51 am

ඔස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් ඇතුළු නගර කිහිපයක පිහිටි විදේශ කොන්සල් කාර්යාල කිහිපයකට සැක කටයුතු පාර්සල ලැබී තිබේ.

මෙල්බර්න් සහ කැන්බරා නගරවල පිහිටි විදේශීය කොන්සල් කාර්යාල 07කට මෙලෙස සැක කටයුතු පාර්සල ලැබී ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේය.

ඒ අනුව අදාල පාර්සල ආරක්ෂක අංශ විසින් පරීක්ෂා කිරීම ආරම්භ කර ඇති අතර එරට පොලිසිය මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ විමර්ශනයක් ආරම්භ කර තිබේ.