අමෙරිකාවටත් ක්‍රිකට් වරම් හිමි වෙයි

අමෙරිකාවටත් ක්‍රිකට් වරම් හිමි වෙයි

January 9, 2019   06:56 am

අමෙරිකා එක්සත් ජනපදය සිය 105 වන සාමාජිකයා බවට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් පිළිගෙන තිබේ.

අමෙරිකානු ක්‍රිකට් ආයතනය 2017 වසරේ විධිමත්ව ස්ථාපිත කර ඇති අතර අනතුරුව ඉදිරිපත් කළ අයදුම්පත සලකා බැලූ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය මෙම සාමාජිකත්වය ලබාදීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

අමෙරිකානු ක්‍රිකට් ආයතනයේ ප්‍රධානී පැරාග් මරාතේ පවසන්නේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය පුර්ණ සාමාජිකත්වය ලබාදීමත් සමඟ අමෙරිකාව තුළ ක්‍රිකට් ක්‍රිඩාව ප්‍රචලිත කිරිමට අවශ්‍ය පියවර ගැනිමට හැකියාව ලැබෙනු ඇති බවයි.

අමෙරිකාවට පූර්ණ සාමාජිකත්වය ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් සෙසු සාමාජික රටවල ස්තූතිය පල කරන බව ද අමෙරිකානු ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ ප්‍රධානීයා ප්‍රකාශ කර තිබේ.