පාර්ලිමේන්තුව අද රාත්‍රියේ විසුරුවයි

පාර්ලිමේන්තුව අද රාත්‍රියේ විසුරුවයි

November 9, 2018   09:59 pm

පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරීමට අදාළ ගැසට් නිවේදනය මේ වන විට ජනාධිපතිවරයාගේ අත්සනින් යුතුව නිකුත් කර ඇති බව විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ගවලින් තහවුරු වී තිබේ.

ඒ අනුව මේ වන විට රජයේ මුද්‍රණාලය වෙත ගැසට් නිවේදනය යොමු කර තිබේ.

කෙසේ වෙතත් අද(09) මධ්‍යම රාත්‍රීය වන විට ගැසට් නිවේදනය නිකුතු කරනු ඇති බව වාර්තා වෙයි.