පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හරින්න අධිකරණයේ මතය විමසන්න

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හරින්න අධිකරණයේ මතය විමසන්න

November 9, 2018   03:33 pm

වත්මන් පාර්ලිමේන්තුව හදිසියේ විසිරුවා හැරීමට ජනාධිපතිවරයා අදහස් කරන්නේ නම්, එයට පෙර ගරු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය විමසීම සඳහා කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලමින් කැෆේ සංවිධානය විසින් ජනපතිට ලිපියක් යොමු කර තිබේ.

හදිසියේ පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරීම සඳහා ජනාධිපතිවරයාට ආණ්ඩුක්‍ර‍ම ව්‍යවස්ථාවට අනුව බලයක් ඇති ද? යන්න පිළිබද මේ වන විට මත දෙකක් පළ වී ඇති බව ද එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙයි.

එජාපය හා පාර්ලිමේන්තුවේ ඔවුන්ට සහාය දෙන කණ්ඩායම් ද, එයට සහාය දෙන සිවිල් සංවිධාන/ක්‍රියාකාරීන් ප්‍ර‍කාශ කරන්නේ මෙම අවස්ථාවේ දී පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරීම සඳහා ජනාධිපතිවරයාට බලයක් නොමැති බව සඳහන් කරන බව ද එහි සඳහන් වෙයි.

ශ්‍රීලනිප සහ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ සමාජිකයින්, හිතවතුන් හා සංවිධාන පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරීම සඳහා ජනාධිපතිට බලයක් ඇති බව පවසන  බවද කැෆේ සංවිධානය වෙනුවෙන් ලිපිය යොමු කරමින් එහි විධායක අධ්‍යක්ෂ කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා පවසයි.

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය ලබාගැනීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා වෙත බලය ඇති බැවින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය විමසීම හේතුවෙන් කිසිදු පාර්ශවයකට අගතියක් සිදු නොවන අතර, ඡන්දය කල් යාමක් ද සිදු නොවන බව එම සංවිධානය වැඩිදුරටත් දක්වා තිබේ.

ජනාධිපතිවරයාට යොමු කළ සම්පූර්ණ ලිපිය පහකතින් දැක්වෙයි.