යුරෝපා සංගමයෙන් යළිත් ඉල්ලීමක්

යුරෝපා සංගමයෙන් යළිත් ඉල්ලීමක්

November 9, 2018   12:30 pm

පාර්ලිමේන්තුව කැඳවූ සැනින් එහි මතය විමසීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් බව යුරෝපා සංගමය අවධාරණය කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ යුරෝපා සංගම් තානාපතිවරයා, ප්‍රංශය, ජර්මනිය, ඉතාලිය, නෙදර්ලන්තය, රුමේනියාව යන රටවල තානාපතිවරුන් මෙන්ම එක්සත් රාජධානිය, නෝර්වේ සහ ස්විට්සර්ලන්ත යන රටවල මහකොමසාරිස්වරුන් ප්‍රමුඛ යුරෝපා සංගම් නියෝජිතයින් ඒකාබද්ධව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව ප්‍රකාශ කර ඇති බව යුරෝපා සංගමයේ කොළඹ කාර්යාලය පවසයි.

නොවැම්බර්14 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුව කැඳවිමට අදාළව නිකුත් කර ඇති ගැසට් නිවේදනය පිළිබඳ එම නියෝජිතයින්ගේ අවධානය යොමුව ඇති අතර ශ්‍රී ලංකාව දැනට මුහුණ දී සිටින අර්බුදකාරී තත්ත්වයන් විසඳා ගැනීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුව කැඳවූ සැනින් එහි මතය විමසීම අත්‍යවශ්‍ය බව ඔවුන් පෙන්වා දී තිබේ.

තවදුරටත් එය ප්‍රමාද වීම ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පවතින කීර්තියට හානිවිමක් මෙන්ම ආයෝජකයින් රටට පැමිණීමට බාධාවක් වනු ඇති බව අදාළ නිවේදනයෙන් පෙන්වා දී තිබේ.