ගෝඨා අදත් විශේෂ මහාධිකරණය හමුවට

ගෝඨා අදත් විශේෂ මහාධිකරණය හමුවට

November 9, 2018   09:34 am

හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ත්‍රිපුද්ගල විශේෂ මහාධිකරණයට පැමිණ තිබේ.

පෙරවරු 09.15ට පමණ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයා අධිකරණය වෙත පැමිණි බව අද දෙරණ වාර්තාකරු සඳහන් කළේය.

වීරකැටිය මැදමුලන ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ අනුස්මරණ කෞතුකාගාරය ඉදි කිරීමේදී රජයේ මුදල් අවභාවිත කල බව කියන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ත්‍රිපුද්ගල විශේෂ මහාධිකරණය හමුවේ ගොනු කර ඇති නඩුවට පෙනී සිටීම සඳහා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා එම අධිකරණය වෙත පැමිණ ඇති බව සඳහන්ය.